top of page

LOCATION

Aluminium PREMIER

By Goldstarmetal

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
(ประตูหน้าต่าง พรีเมียร์)

88 หมู่ 5 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร 74110

เวลาทำการ: จ-ศ 8.00-17.30น.

034 467 155

089 918 9908

bottom of page