top of page

"ร่วมแรงร่วมใจสู้ไวรัส covid-19"

เพื่อเป็นการต่อสู้กับวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระรอกใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ที่ผ่านมาทาง

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล และ อลูมิเนียมพรีเมียร์

โดย คุณบัญชุสา พุทธพรมงคล ร่วมกับ

กรรมาธิการสถาปนิกล้านนา สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้ามอบเตียงสนาม จำนวน 379 เตียง

ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 จังหวัดเชียงใหม่ ( ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ) โดยมีผู้ว่าราชการเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ด้วย -------

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล และ อลูมิเนียมพรีเมียร์ ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ที่ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบเตียงสนาม ด้วยตัวท่านเอง -------

ขอขอบคุณ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (ล้านนา) และท่านประธานกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา คุณปราการ ชุณหพงษ์ ที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์นี้ -------

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล และ อลูมิเนียมพรีเมียร์ หวังว่าแฟนเพจพรีเมียร์ และชาวเชียงใหม่ รอดปลอดภัยจากสถานการณ์โควิดครั้งนี้ทุกท่านค่ะดู 34 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page